Nhẫn đeo tay

Chiếc nhẫn sẽ tạo sự chú ý trên tay bạn, bạn nên nhìn vào trong gương để chọn nhẫn Nếu khi nào thấy ở đâu có loại vòng đeo tay Bakelite của những năm bốn mươi thì bạn nên mua ngay, nó có giá trị và càng ngày càng hiếm. Nếu một tay đeo đầy…

Thân hình to lớn quá

Thấp quá “Tôi thấp quá, quần áo nào cũng quá khổ đối với tôi.” Đó là một vấn đề thường xảy ra. Vì vậy vai áo phải ở đúng vị trí trên vai, không được lệch vì nếu lệch đi thì trông bạn còn thấp hơn nữa. Áo zắc-két của bạn cũng đừng dài quá,…