Month: Tháng Tám 2017

Chống hói, chống gầu và chống rụng tóc

Củ tỏi giã thật nhuyễn xoa lên da đầu mỗi tuần một lần, 1 – 2 giờ trước khi gội đầu. Làm liên tục trong vòng 2 – 3 [...]