Uncategorized

Vận động làm khỏe mạnh “ngũ tạng”

Đứng thẳng, hai bàn tay nắm chặt, chống vào bên trái và phải thắt lưng, thân mình lắc lư đưa đi đưa lại về hai bên 30 lần. Sau đó hai tay duỗi thẳng buông thõng xuống. Tay phải úp lên, trên tay trái, thân mình lắc lư đưa đi đưa lại về hai bên 30 lần.
Cách làm khỏe mạnh gan
Đứng thẳng, hai tay đặt ở hai bên thân mình, cứ thay nhau luân phiên ấn xuống, ý niệm đến lòng bàn tay và đầu ngón tay, mỗi bên tay làm 30 lần. Sau đó, hai tay đặt ở trước ngực, lòng bàn tay hướng vào trong, ý niệm đi theo tay, làm đi làm lại 3 lần. Sau đó, đẩy ngang bằng hai tay về hai bên thân mình, ý niệm nghĩ là sẽ đưa trọc khí ( khí đục – ND) thông qua tay đẩy ra khỏi cơ thể.
Cách làm khỏe mạnh tim
Đứng thẳng, bàn tay trái nắm nhẹ nhàng vào mu bàn tay phải, đặt ở trước ngực, di động theo thành ngực, khi di động sang bên phải thì tay trái sát ngực, khi di động sang bên trái thì tay phải sát ngực, mỗi bên di động 10 lần. Sau đó, hai tay thay nhau duỗi vươn về phía trước và vung về phía sau, mỗi tay làm 10 lần.
Cách giảm béo tốt
Người thế nào thì coi là béo? Trước hết phải làm con tính về thể trọng tiêu chuẩn? Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thì thể trọng và chiều cao cơ thể có quan hệ tỷ lệ nhất định, đại thể là: Từ 5 đến 20 tuổi, thể trọng tiêu chuẩn của các cô gái ở thời kì phát dục thanh xuân (thời kì dậy thì NĐ) tính theo kg bằng chiều cao cơ thể tính theo cm – 105. Thể trọng tiêu chuẩn của các phụ nữ ở tuổi trưởng thành (tính theo kg) = chiều cao cơ thể (tính theo cm) – 100.
Nói chung, nếu thể trọng thực tế vượt quá thể trọng tiêu chuẩn 10% thì đó là siêu trọng, nếu vượt quá thể trọng tiêu chuẩn 20% thì đó là béo. Công thức tính mức độ béo bằng (thể trọng thực tế – thể trọng tiêu chuẩn) x 100% rồi chia cho thể trọng tiêu chuẩn.
Theo thói quen mọi người vẫn chia mức độ béo ra thành ba loại là béo độ nhẹ, béo độ trung bình và béo độ nặng. Nếu thể trọng thực tế vượt quá thể trọng tiêu chuẩn 20% – 30% là béo ở độ nhẹ. Nếu vượt quá thể trọng tiêu chuẩn 30% – 50% thì đó là béo ở độ trung bình. Nếu vượt quá thể trọng tiêu chuẩn trên 50% thì đó là béo ở độ nặng.