Uncategorized

Rẽ đường ngôi như thế nào?

Chính là tự mình phải tự tay làm người thợ làm đầu, trang điểm cho mình. Sau đây lần lượt giới thiệu với các bạn mấy kĩ xảo làm đẹp cơ bản và một số kiểu tóc dễ chải, tự mình có thể làm được.
Bước thứ nhất của làm đẹp tóc, trước hết phải vạch ra đường rẽ ngôi một cách chính xác.
Vạch ra đường rẽ ngôi tóc là bước thứ nhất của việc làm đẹp tóc và cũng là bước cơ bản. Vì chỉ có theo đường tóc đã phân chia để cắt sửa tóc mới có thể tạo nên kiểu tóc đẹp có đường nét, làm cho kiểu tóc trở nên hoàn mỹ. Nếu khi vạch đường rẽ ngôi hơi sơ ý đi một chút, tóc cắt sửa sẽ không đều; kiểu tóc tạo ra cũng khó sửa gọt lại được. Tóc trên đầu có thể phân chia thành 4 bộ phận là tóc trước, tóc ngang hai bên trái và phải đầu, tóc phía sau. Trước khi vạch đường rẽ ngôi, cần trước hết xác định mấy đường tiêu chí chính.
Giao điểm ngang phía trước
Đường ổn định trên đỉnh đầu
Trung điểm đường ổn định trên đỉnh bên phải
Đường ổn định phía sau sọ não
Trung điểm đường ổn định trên đỉnh bên trái
Trung điểm đường ổn định trên đỉnh bên phải
Đường ổn định trên đỉnh
Giao điểm ngang phía trước
Đường ổn định trên đỉnh đầu: Đường nối liền hai đầu tai qua đỉnh đầu, điểm giữa của nó kéo một đường ngang nối liền đường rẽ ngôi thành 2 đoạn trái phải, điểm giữa của mỗi đoạn gọi là trung điểm đường định trên đỉnh đầu.
Giao điểm ngang phía trước: Từ góc mắt ngoài của hai bên trái, phải kéo một đường lên trên thẳng góc vối giao điểm của phát tế (ranh giới gỉữa tóc và trán, gáy – ND).
Đường ngang phía trước: Là đường nối liền giao điểm ngang phía trước giữa hai bên trái phải và trung điểm của đường định trên đỉnh đầu.
Đường định sau sọ não: Là đường nối liền ngang bằng giữa cạnh trên của 2 tai.
Tóc trước: Nửa trước của đường định trên đỉnh đầu, giữa đường nối liền ngang phía trước giữa hai bên trái phải.
Tóc ngang: Nửa trước của đường định trên đỉnh đầu, dưới đường ngang phía trước giữa bên trái và bên phải.
Tóc sau: Nửa sau của đường định trền đỉnh đầu, lấy đường định sau sọ não chia thành hai bộ phận trên và dưới.
Phương pháp chính xác vạch đường rẽ ngôi là
Trước hết làm ướt tóc trên đầu, sau đó, từ đường thẳng góc của trung tâm hai lông mày phân tóc thành hai.
Sau khi chải tóc bên mé trái ra phía sau tai, dùng cặp tóc để cố định bên tai.