Uncategorized

Phương pháp chính xác vạch đường rẽ ngôi

Cách chải tóc bên phải cũng giống như cách chải tóc bên trái. Sau khi tóc hai bên đầu đã chải xong, từ đầu nhọn của tai vạch đường thẳng góc lên phía trên, chải tóc sau tai ra phía sau, dùng cặp tóc để cặp lại, đó chính là tóc phía sau. Sau đó, toàn bộ tóc phân ở trước tai chải về phía trước.
Vạch đường rẽ ngôi theo đường ngang phía trước giữa hai bên trái phải, phần chia ở mé dưới chính là tóc ngang giữa hai bên trái phải.
Phần tóc thừa ra chính là tóc phía trước, chải tóc phía trước xiên về phía trước, cố định lại.
Qua mấy bước nói trên, toàn bộ việc vạch đường rẽ ngôi đã hoàn tất.
Cắt sửa tóc như thế nào?
Bước thứ hai của làm đẹp tóc là cắt, sửa gọt tóc. Một điểm quan trọng nhất của cắt, sửa gọt tóc là lưỡi kéo cắt tóc nhất định phải ngay thẳng. Nếu lưỡi kéo cắt tóc mà xiên vẹo thì mặt khuyết trở nên to ra, tóc rất dễ phân toẽ ra. Để làm cho lưỡi kéo sửa gọt tóc được bằng phẳng, thẳng, có hai phương pháp: Một là, khi cắt, sửa tóc, phải nâng tóc lên đến chỗ tạo thành với da đầu góc 45° hoặc 90° rồi hẵng cắt. Hai là, khi hạ kéo phải chú ý đến góc giữa kéo và tóc. Chỉ cần nắm vững hai điểm đó là có thể cắt sửa tốt được.
Thứ tự cắt tóc như sau
Cắt tóc phía trước
Trước hết, phần chia tóc trước và tóc sau xong, dùng cặp tóc kẹp chặt lại để tránh xoã ra. Sau đó đem phân chia tóc trước thành 5 phần theo, ngoài phần 1 ra, kẹp toàn bộ tóc còn lại .Cách chia 5 phần này là, trước hết chải hết toàn bộ tóc phía trước về phía trước, chia tóc bên ngang thành 3 phần đều nhau, 1/3 bộ phận giáp đỉnh đầu chia thành 5; 1/3 bộ phận ở giữa chia thành 4. Sau đó lại chia 1/3 mặt trước nhất thành 3 phần đều nhau, bộ phận giữa tức là 1, còn hai bên trái phải là 2 và 3.
Chải tóc của 1 về phía trước.
Trước hết bắt đầu cắt từ 1, trước khi cắt phải chải thuận tóc, sát bằng với trán, chiều dài của tóc ngang bằng với lông mày là tốt nhất. Sau đó, dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp bó tóc lại để sửa cho ngay ngắn. Khi cắt phải chú ý, nhất định phải để ngang bằng với tóc mai.
Sau khi cắt xong phần 1, lấy chiều dài của phần 1 làm chuẩn mực, để cắt 2 cho ngay ngắn.

Leave a Reply