Uncategorized

Nước hoa là một thứ trang sức hàng đầu và rất quan trọng

Việc kinh doanh nước hoa được tập trung tại New York và Paris chứ không phải tại Los Angeles như hồi tôi sinh sống tại đó
Tôi cũng đã sử dụng loại tinh dầu nguyên chất như tinh dầu hoa giáng hương, hoa nguyệt hạ hương. Khi đó tôi vẫn chẳng hề biết rằng nước hoa sẽ ảnh hưởng đến đời sống của tôi như thế nào.
Tại Giorgio sau khi cửa hàng của tôi kinh doanh đủ thứ thời trang và đồ trang sức từ đầu đến chân, thì nước hoa là giai đoạn kế tiếp của tôi. Nước hoa là một thứ trang sức hàng đầu và rất quan trọng, thứ trang sức cuối cùng mà bạn phải khoác lên người trước khi bước ra khỏi nhà.
Tôi đã thấy được sức mạnh của nước hoa, một thứ sức mạnh vô hình nhưng vô cùng sâu sắc và có hiệu quả trong giao tiếp của bản thân tôi và cả của cửa hàng của tôi nữa. Một số khách hàng của tôi thường sử dụng loại nước hoa cá biệt, nói lên được bản tính riêng của họ giống như chữ ký của họ vậy. Mọi phụ nữ cũng như tôi đều hiểu rằng nước hoa có tác động làm bạn hấp dẫn hơn, đẹp hơn. Trong công việc, tôi hiểu rằng hương thơm ảnh hưởng đến tâm tính con người. Chẳng hạn như khi tôi đốt một cây nến thơm Riguad trong phòng làm việc thì tôi cảm thấy như được bình thản và tập trung được tư tưởng hơn.
Việc kinh doanh nước hoa được tập trung tại New York và Paris chứ không phải tại Los Angeles như hồi tôi sinh sống tại đó. Do vậy cách làm của tôi lúc đó là viết lên một tờ giấy những gì tôi thích và muốn có cũng như không thích và không muốn có. Tôi chưa từng biết thứ ngôn ngữ riêng mà các nhà sản xuất nước hoa dùng, nhưng tôi dùng thứ ngôn ngữ của riêng tôi để diễn tả đặc tính của các loại nước hoa.
Thiết kế được một loại hương thơm cũng chẳng khác gì khi chọn lựa hương thơm, bởi vì đối với từng loại, bạn cũng phải có ý niệm nó có tác động theo ý muốn bạn như thế nào, tức là bạn muốn tạo ra cảm giác như thế nào khi bạn dùng nó. Khi thiết kế loại nước hoa Giorgio, tôi xác định được rất rõ cảm giác mà tôi muốn tạo ra. Năm 1978 tôi bắt đầu nghiên cứu đúng vào giữa lúc phong trào phụ nữ nổ ra đòi quyền bình đẳng với nam giới, về trang phục, chiếc đệm vai đã trở nên rất phổ biến, khiến cho chúng ta dễ dàng hơn khi đi vào mọi hoạt động của xã hội. Tôi muốn nước hoa của tôi cũng có tác động tương tự. Nó sẽ giúp chúng ta quyết tâm và tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng làm cho chúng ta hấp dẫn hơn, nữ tính hơn.