Uncategorized

Người có cổ to

Những người này không nên mặc áo kiểu cổ áo cài khít sát cổ hoặc cổ nhỏ hẹp hoặc áo kiểu có cổ. Và không nên dùng loại dây chuyền hoặc khăn quàng ngắn và thô để quàng chặt lên cổ. Thích hợp với dùng loại cổ áo kiểu mở (cổ bẻ) để hở rộng, đương nhiên cũng không nên để rộng quá hoặc hẹp quá. Thích hợp đeo những loại dây chuyền hạt ngọc dài.
Người có cổ ngắn
Những người này không nên mặc những áo có cổ cao. Và không nên đeo dây chuyền cuốn sát vào trong cổ. Thích hợp với mặc loại áo hở cổ, lộn cổ hoặc cổ áo thấp.
Người có cổ dài
Những người này không nên mặc áo kiểu xẻ cổ áo sâu. Và không nên đeo dây chuyền chuỗi hạt châu ngọc dài. Nên mặc loại áo có cổ áo cao, quàng khăn cổ. Nên đeo vòng tai to rộng.
Người có vai hẹp
Không nên mặc áo len hoặc áo khoác vai liền, không nên dùng áo cổ bẻ hẹp và sâu. Nên mặc loại áo có vai hoặc cổ áo hình vuông.
Có thể mặc áo có ống tay áo rộng thích hợp có thêm đệm vai.
Người có vai rộng
Không nên mặc loại áo cổ có mối nối dài hoặc cổ hình vuông rộng. Không nên dùng loại đệm vai quá to. Không nên mặc loại áo có ống tay áo xốp phồng. Nên mặc áo len hoặc áo khoác liền vai. Thích hợp với loại cổ bẻ sâu hoặc hẹp.
Người có cánh tay to
Không nên mặc áo không có ống tay áo, mặc áo cộc tay cũng chỉ cộc đến một nửa cánh tay là vừa. Thích hợp với mặc áo có ống tay áo dài.
Người có cánh tay ngắn
Không nên sử dụng ống tay áo quá rộng. Chiều dài ống tay áo bằng 3/4 chiều dài ống tay áo thông thường là vừa.
Người có cánh tay dài
Ống tay áo không nên nhỏ và dài, măng sét tay áo cũng không nên ngắn quá. Thích hợp với những loại áo có tay áo kiểu hộp vừa ngắn lại vừa rộng, hoặc loại áo có tay áo dài, cổ tay áo rộng.
Người ngực nhỏ
Không nên mặc loại áo có cổ áo kiểu mở rãnh giữa xẻ chữ I, chữ V. Thích hợp mặc loại áo cổ áo mở nhỏ dài, hoặc mặc loại áo kẻ xọc ngang.
Người ngực to
Không nên dùng áo loại cổ áo cao hoặc quanh ngực có nếp gấp vụn vặt. Không nên mặc loại áo có hình vẽ đường kẻ ngang hoặc loại áo ngắn bó sát chặt. Thích hợp mặc loại áo cổ mở ra và cổ áo xẻ sâu.