Uncategorized

Cắt sửa tóc như thế nào?

Cắt sửa tóc như thế nào, Chải tóc của phần 1 về phía trước
Sau khi cắt xong phần 2 là cắt đến phần 3 của tóc. Các bước tiến hành và phương pháp cũng giống như cắt phần 2 ở trên.
Chải tóc của phần 4 xuôi về phía trước, lấy ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp tóc lại, cắt dài bằng phần 3 phần trước vừa thực hiện xong.
Yếu lĩnh cắt phần 5 cũng giống như phần 4. Trước hết, chải toàn bộ về phía trước, sau đó lấy chiều dài tóc của các phần đã cắt làm chuẩn mực để cắt tóc ở phần 5. Khi cắt gọt phần 4 và 5, còn có một bí quyết nữa là chia ra ít một, cắt nhiều lần, tuy có mất thì giờ đôi chút, nhưng nó mang lại hiệu quả tốt.
Cắt sửa tóc ngang
Áp dụng cách cắt theo đường thẳng.
Trước hết chải toàn bộ tóc ngang xuống phía dưới, làm cho nó buông rủ xuống một cách thật tự nhiên, sau đó phân ra ngang thành 3 phần 1, 2, 3, lấy cặp tóc kẹp cố định bộ phận của phần 2 và 3.
Chải thẳng tóc ở phần 1, sau đó lấy ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp chặt lấy nó, dựa vào chiều dài theo ý thích để cắt một cách thật ngay ngắn. Khi cắt, ngón tay phải thẳng góc với tóc, còn lưỡi kéo phải song song với các ngón tay, đồng thời, ngón giữa cũng phải tận lượng áp sát vào đầu.
Sau khi cắt xong phần 1, để nguyên phần 2 đấy, lấy chiều dài của phần 1 làm chuẩn, áp dụng yếu lĩnh 2 để cắt ngay ngắn phần 2.
Yếu lĩnh cắt sửa phần 3 cũng giống như thế. Nhưng khi cắt, cũng giống như tóc phía trước, chia thành từng bó tóc một để cắt, sửa nhiều lần mới dễ cắt.
Cắt, sửa tóc ở phía sau
Áp dụng cắt, sửa theo đường thẳng.
Phân chia tóc phía sau thành hai phần đều nhau.
Trước hết chải tóc bên mé trái xuôi xuống làm cho nó buông rủ xuống một cách tự nhiên, rồi chia thành 5 phần 1, 2, 3, 4, 5 đều nhau.
Chải xuôi tóc của phần 1, lấy ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp chặt lại, cắt lấy chiều dài như bản thân mong muốn.
Cách cắt tóc ở phần 2 giống như cách cắt tóc ở phần 1, chiều dài cũng vậy.
Dùng phương pháp giống như trên để tiến hành cắt, sửa tóc ở các phần 3, 4, 5, đồng thời dùng phương pháp giống như vậy để cắt tóc ở bên mé phải.
Sau khi cắt xong toàn bộ tóc, chải bằng toàn bộ, dùng kéo cắt để sửa gọt cho ngay ngắn chỉnh tề những chỗ chưa hoàn thiện.