Bài tập làm khỏe đẹp vai

Hai tay giơ ngang sao cho bằng về phía bên kia, nắm chặt hai bàn tay lại, làm động tác bắt chéo nhanh chóng 2 cánh tay thẳng về phía trước thân mình, xong lại để trở về như cũ. Cứ tiếp liền làm các động tác như trên, không được nghỉ làm gián đoạn giữa chừng, làm cho đến khi nào cảm thấy mệt mỏi mới thôi. Cứ luyện tập như vậy, mỗi phút làm đi làm lại động tác đó tới 40 lần là vừa.
Hai tay giang thẳng ra hai bên. Vai, khuỷu tay, cổ tay, lấy khớp làm trục, tự xoay vòng tròn, mỗi phút làm đi làm lại như vậy từ 15 đến 20 lần thì thôi.
Nắm hờ bàn tay, một tay đặt ở bên cạnh thân mình, tay kia giơ cao thẳng lên trên trời. Hai tay cứ thay nhau giơ lên và buông xuống như vậy, tay này giơ lên thì tay kia buông xuống. Mỗi phút làm đi làm lại như vậy trên 40 lần là vừa.
Hai chân đứng xoạng ra dựng đứng lên, hai tay nắm chặt lại, hai cánh tay đồng thời hoặc thay nhau giơ ngang ra bên cạnh, mỗi phút làm đi làm lại 40 lần là được.
Bài tập làm khỏe đẹp ngực
Người đứng, một chân bước lên phía trước, một chân để thẳng với người ra phía sau, người hơi dướn về phía trước, tay giữ lấy dụng cụ luyện tập làm nở lồng ngực. Hai tay vươn thẳng về phía trước thẳng ngang bằng với hai vai, tiếp đến hai tay đưa hẳn ra phía sau, ngực ưỡn về phía trước. Làm liền động tác này mấy lần, mỗi phút làm đi làm lại từ 25 đến 30 lần là vừa.
Tay giữ chặt lấy dụng cụ luyện tập làm nở lồng ngực, hai tay giơ lên trời, lòng bàn tay hướng vể phía trước. Hai cánh tay đưa về phía sau thành hình nửa vòng tròn, sau đó lại đưa về phía trước như cũ, mỗi phút làm đi làm lại từ 20-30 lần là được.
Hai chân xoạng ra hai bên một cách tự nhiên, thân trên nghiêng về phía trước và thăng bằng với mặt đất, hai tay giữ lấy dụng cụ luyện tập làm nở lồng ngực, hai cánh tay giơ ngang bằng ra phía bên kia, sau đó cố sức làm động tác bắt chéo hai tay, thân trên không được nâng lên, tốc độ như trên.
Hai chân xoạng ra hai bên cần đối, người đứng thẳng, hai tay nắm giữ lấy dụng cụ luyện tập làm nở lồng ngực vung lên phía trên, hai tay làm động tác bắt chéo ở trước đầu, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, tốc độ như trên.