Uncategorized

Bài tập làm khỏe đẹp mông

Ngồi xuống nền, chân gập lên, hai tay giang ra hai bên ngang bằng. Sau đó hai chân duỗi thẳng sang một bên, rồi lại cong gập lại, thân mình ngả về phía sau, mỗi phút làm đi làm lại từ 25 đến 30 lần.
Thân mình vươn thẳng ra, áp sát lưng vào thành ghế tựa, đầu ngả về phía trước, hai tay nắm lấy cạnh phía sau của ghế tựa, sau đó dùng sức ghìm chặt cơ bắp của mông lại, xong rồi buông lỏng ra, mỗi phút làm đi làm lại khoảng 20 lần.
Hai tay đặt ở hai bên hông thành hình cung tên. Sau đó nâng gót chân trước lên, thân trên cố sức đưa về phía trước. Hai chân thay nhau làm như vậy, mỗi phút làm từ 15-20 lần.
Nằm nghiêng, chân trên giơ thẳng lên cao, thân trên bất động. Hai chân luân phiên nhau làm như vậy, mỗi phút làm đi làm lại từ 20 đến 25 lần.
Nằm sấp gập cong hai chân lên và cố sức nâng toàn thân giơ lên, dùng sức thu co mông lên. Mỗi phút làm đi làm lại từ 15 đến 20 lần.
Một chân giẫm leo trên ghế, tay kia vịn chắc vào một vật thể, sau đó, hai chân dứng, sức cố đứng lên trên ghế, mỗi phút làm đi làm lại từ 15 đến 20 lần.
Bài tập làm khỏe đẹp chân
Đứng thẳng, một tay vịn vào vật chống, một tay chống vào thắt lưng, sau đó dùng sức đưa chân ra làm động tác giơ chân lên phía trên, hai chân thay nhau làm như vậy. Mỗi phút làm đi làm lại từ 25 đến 30 lần.
Ngồi trên ghế tựa, hai chân duỗi thẳng ra phía trước ghế tựa, để cách mặt đất, ngả ra phía sau dựa vào thành ghế tựa, cố sức duỗi thẳng hai chân ra, đầu bàn chân để thẳng tắp. Mỗi phút làm đi làm lại từ 15 đến 20 lần.
Hai đầu gối hơi cong gập thành dạng nửa quì, hai tay giơ ngang bằng về phía trước, sau đó hai chân, nhảy trên đất, khi xuống mặt đất thì hai chân cố sức cong gập quì xuống, liên tục làm động tác nhảy đàn hồi như vậy. Mỗi phút làm đi làm lại từ 25 đến 30 lần.
Đứng thẳng ngực dựng thẳng tắp lên, một tay vịn vào vật chống, một tay kia chống ở bên thắt lưng, sau đó giơ thẳng chân phải ra, lấy hông làm trục, đưa ra trước, ra sau liên tục. Mỗi phút đưa đi đưa lại như thế từ 25 đến 30 lần. Lại thay đổi chuyển làm sang chân trái, động tác làm giống như trước.
Hai tay nắm vịn vào thành ghế tựa quì gập chân xuống, sau đó đứng lên, lại quì gập chân xuống. Mỗi phút liên tục quì đứng như vậy 25-30 lần.

Leave a Reply