Uncategorized

Bài tập làm khỏe đẹp chân

Nằm ngửa nâng đầu lên cao, hai tay ôm lấy đùi, gập đầu gối lại, ngay giữa đùi và cẳng chân làm thành hình thước thợ, sau đó, bàn chân duỗi thẳng ra, dùng sức nâng lên, xuống đưa rồi trở về vị trí như cũ. Mỗi phút làm đi làm lại như vậy từ 15 đến 20 lần.
Một tay vịn vào vật chống, còn tay kia chống lên thắt lưng của bạn, hai chân thay nhau vạch thành hình tròn đến hết hạn mức liên tục. Mỗi phút làm đi làm lại từ 25 đến 30 lần là vừa.
Hai tay nắm lấy thành lưng của ghế tựa, hai chân xoạng ra hai bên, một chân cong gập lại, gót chân nâng lên cao, chân kia duỗi thẳng ra cố sức nén ép xuống. Hai chân thay nhau làm đi làm lại động tác đó liên tục. Mỗi phút làm đi làm lại từ 15 đến 20 lần như vậy.
Nằm ngửa ra, đầu gối gập vào để ở trước ngực của bạn, sau đó, hai chân trước duỗi thẳng ra nâng giơ lên trời, để thẳng góc với thân mình của bạn, sau đó lại đưa trở lại vị trí như cũ. Tốc độ như những động tác trước từ 20 đến 30 lần trên một phút.
Đứng thẳng, một tay chống vào thắt lưng, một tay đưa ra phía trước đặt ở ngực, sau đó hai chân gập đầu gối lại thay nhau nâng lên đến ngang ngực. Mỗi phút làm đi làm lại từ, 25 đến 30 lần.
Một chân gập cong lại, quì gần như ngồi xuống, chân kia duỗi thẳng ra phía trước, hai tay giơ ngang bằng ra phía trước, hai chân thay nhau làm động tác này, mỗi phút làm đi làm lại từ 15 đến 20 lần.
Bài tập làm khỏe đẹp mắt cá chân
Bàn chân trước của chân đứng hẳn trên một bậc thang của cầu thang (không nên đứng ở bạc thềm thứ nhất) mặt quay sang phương hướng của tầng trên, tay vịn nhẹ vào tay vịn hoặc tường bên mình, gót chân kiễng khỏi mặt đất, thân hình dựng thẳng đứng, bàn chân trước trước dùng hết sức nâng thân mình lên, sau đó cả thân thể lại theo gót chân buông mình xuống, đồng thời tận sức có thể làm cho gót chân thấp hơn mặt bậc thềm. Sau đó lại nâng gót chân lên lần nữa làm cho gót chân cao hơn mặt bậc thềm. Tập luyện nhiều lần, liên tục làm từ 25 đến 50 lần như vậy. Khi tuyên tập, trọng tâm thân thể phải giữ cho biên độ nâng lên hạ xuống lớn, nhưng nhất thiết không đuợc để có động tác đột phát trong lúc tập luyện.

Leave a Reply