Chọn kiểu tóc

Có một cách để chọn được một chuyên viên tạo mẫu tóc rất có hiệu quả là bằng cách hỏi thăm Có một cách để chọn được một chuyên viên tạo mẫu tóc rất có hiệu quả là bằng cách hỏi thăm. Bạn có thể hỏi một người nào đó có đặc tính tóc giống…

Cách bôi màu cho môi

Ép nhẹ nhàng và chắc chắn lông mi giả vào mắt bằng một que có đầu bằng, dùng đầu bằng của cuống trái cam là tốt Dùng một nhíp để nhúng đầu cuối của lông mi giả vào keo Duo – một loại keo đặc biệt có bán tại các hiệu thuốc tây. Vẫn dùng…