Đi mua son mà không được thử thì cả là vấn đề phiêu lưu với 99% là thất bại

Không bao giờ tôi phải mất quá năm phút để trang điểm. Bây giờ thì tôi hiểu rất rõ cái gì có thể và cái gì không có thể kỹ vọng vào mỹ phẩm. Mỹ phẩm không thể biến đổi bạn thành Cindy Crawford hoặc Lauren Hutton, thí dụ vậy. Cái mà mỹ phẩm chắc…